Przypominamy, iż każdy pracownik na terenie Holandii obowiązkowo musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holenderskiej kasie chorych. Ubezpieczenie zapewna niezbędną pomoc lekarską w trakcie pobytu.

Nasi pracownicy są ubezpieczeni w zakładzie ubezpieczeniowym HollandZorg  www.HollandZorg.nl  a składka potrącana jest bezpośrednio z Państwa wynagrodzenia. Państwa ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje także podczas urlopu. JOSKO Smart FlexWork załatwia w Państwa imieniu wszystkie z tym sprawy związane.

Ubezpieczona osoba otrzymuje imienną polisę ubezpieczeniową w raz z praktyczną kartą ubezpieczenia. Wystawiamy także formularze E106/S1 służące do uzyskania opieki zdrowotnej w kraju w którym się zamieszkuje na stałe.

Osoby ubezpieczone na terenie Holandii mogą złożyć za posrednictwem JOSKO Smart FlexWork i firmy ubezpieczeniowej wniosek do urzędu skarbowego Belastingdienst o dodatek do ubezpieczenia ,,Zorgtoeslag’’ wypłacany przez holenderski urząd skarbowy Belastingdienst. Na wniosku obowiązkowo należy podać przybliżony zarobek brutto na podstawie którego urząd naliczy czy dodatek przysługuje i w jakiej wysokości. Wypłacany jest on miesięcznie jako zaliczka a całkowite rozliczenie nastąpi w następnym roku kalendarzowym kiedy zarobki roczne brutto wpłyną do urzędu skarbowego Belastingdienst. Jeżeli otrzymasz za dużo dodatku należy go zwrócić, otrzymasz za mało dostaniesz dopłatę.

Złożony wniosek przez nas i firmę ubezpieczeniową jest całkowicie bezpłatny. Nie pobieramy żadnych opłat z tym związanych!!

Aby zoptymalizować użyteczność naszej witryny i usług, używamy plików cookies. Jednakże potrzebujemy Twojej zgody na umieszczenie plików cookies. Wiecej informacji