Duża cześć współpracujących z naszą agencją pracodawców zagranicznych wymaga od kierowanych przez nas kandydatów zaświadczenia o niekaralności, dlatego też każda wysyłana przez nas za granicę osoba, która nie przedłoży owego aktualnego zaświadczenia przed wyjazdem, będzie zobligowana przed podpisaniem umowy o skierowanie wypełnić stosowne zapytanie do sądu wraz z pełnomocnictwem dla naszego pracownika biura do jego odbioru i poniesienia z tym związanych kosztów.
Taka procedura umożliwi nam sprawne wywiązanie się z owego obowiązku, a Państwu oszczędzi dodatkowych wizyt w urzędach.

Można także samemu złożyć wniosek poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP www.epuap.gov.pl . Będzie to można zrobić za pośrednictwem skrzynki dostępowej (konta), jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) będzie mógł utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości e-Platforma umożliwiającej dostęp do KRK oraz do innych rejestrów. 

Zatajenie faktu bycia karanym lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia o niekaralności - niezależnie od odpowiedzialności karnej - skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym.

Aby zoptymalizować użyteczność naszej witryny i usług, używamy plików cookies. Jednakże potrzebujemy Twojej zgody na umieszczenie plików cookies. Wiecej informacji